gr gr Ελληνικά en en English
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Capture the Flag: Παιχνίδι ανοικτού πεδίου πολλαπλών χρηστών με επίγνωση θέσης

Παιχνίδι ανοικτού χώρου

Επίγνωση θέσης

Πολλαπλοί χρήστες

Το Capture the Flag είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι που συνδιάζει όλα τα παραπάνω, επιτρέποντας στον χρήστη να αλληλεπιδράσει με άλλους στον πραγματικό κόσμο.


Capture the Flag: Ένα παιχνίδι πολλαπλών παικτών με επίγνωση της θέσης του χρήστη

Αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η δημιουργία ενός παιχνιδιού που εκετελείται σε φορητή υπολογιστική πλατφόρμα και που εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα επίγνωσης θέσης του χρήστη. Τα παιχνίδια με επίγνωση θέσης του χρήστη (location awareness games - pervasive games) αποτελούν έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τύπο ψυχαγωγίας, καθώς παρέχουν στους παίκτες μια νέα εμπειρία παιχνιδιού που είναι ενσωματωμένη στο φυσικό τους περιβάλλον.

Στο πρώτο στάδιο της εργασίας έγινε καθορισμός του σεναρίου του παιχνιδιού. Επιλέχθηκε αυτό ενός κλασσικού παιχνιδιού εξωτερικού χώρου (outdoor game) το οποίο ονομάζεται «Πιάσε την σημαία» (Capture the Flag). Το παιχνίδι είναι ένα ομαδικό παιχνίδι πολλαπλών χαρακτήρων (multiplayer game) που απαιτεί την κίνηση των παικτών στον χώρο και την συνεργασία μεταξύ τους για την επίτευξη ενός στόχου. Στο επόμενο στάδιο εκπόνησης της εργασίας έγινε ο σχεδιασμός του εικονικού κόσμου του παιχνιδιού και των βασικών οθονών περιήγησης.

Το περιβάλλον του παιχνιδιού (π.χ. ο χώρος, οι ομάδες παικτών) καθορίζεται κάθε φορά από τις επιλογές που κάνουν οι συμμετέχοντες χρήστες, κατά το στάδιο εγκατάστασης του παιχνιδιού, μέσω μίας κατάλληλα σχεδιασμένης διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο ορισμός του χώρου εκτέλεσης του παιχνιδιού πραγματοποιείται με κατάλληλη παραμετρική οριοθέτηση αυτού μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Google maps και εμπλουτίζεται αυτόματα με εικονίδια για την απεικόνιση των παικτών και των αντικείμενων (σημαίες) καθώς και από ηχητικά μηνύματα που αντιστοιχούν στα διάφορα σύμβαντα που λαμβάνουν χώρα κατά την εκτέλεσή του.

H εφαρμογή είναι συμβατή με φορητές συσκευές Android. Εκτός αυτής, το συνολικό περιβάλλον του παιχνιδιού υποστηρίζεται από άποψη λογισμικού από μία εφαρμογή που εκτελείται σε επίπεδο server, η οποία είναι υπεύθυνη για την καταγραφή και το συντονισμό της ροής της πληροφορίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού από διαφορετικούς χρήστες. Η επικοινωνία των φορητών εφαρμογών - πελατών με τον εξυπηρετητή επιτυγχάνεται μέσω ασύρματου δικτύου.

Το παιχνίδι Capture the Flag ήταν το αποτέλεσμα της Διπλωματικής Εργασίας του κ. Σίψα Αντώνιου, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μετατυχιακού προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με αντικείμενο την "Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα".


Λίγα λόγια για το σενάριο του παιχνιδιού: Το «Πιάσε την σημαία» είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι εξωτερικού χώρου όπου δύο ομάδες, κάθε μια από τις οποίες διαθέτει μια σημαία, συναγωνίζονται μεταξύ τους με σκοπό να «αρπάξει» η μία την σημαία της άλλης. Το παιχνίδι απαιτεί την ύπαρξη ενός σχετικά μεγάλου οριοθετημένου χώρου ο οποίος χωρίζεται στην μέση σε δύο ξεχωριστούς χώρους που εφεξής θα ονομάζονται περιοχές. Οι παίκτες δημιουργούν δύο ομάδες, μία για κάθε περιοχή. Κάθε ομάδα έχει μια "σημαία" την οποία τοποθετεί μέσα στη περιοχή σε ένα σημείο που το ονομάζει βάση. Η σημαία είναι συχνά ένα κομμάτι υφάσματος, αλλά μπορεί να είναι οποιοδήποτε αντικείμενο αρκετά μικρό για να μεταφέρεται εύκολα από ένα άτομο. Σκοπός του παιχνιδιού είναι, οι παίκτες να εισβάλουν στην περιοχή της αντίπαλης ομάδας, να πάρουν την σημαία της και να την επιστρέψουν στην δική τους περιοχή χωρίς να αναχαιτιστούν από παίκτες της αντίπαλης ομάδας. Η σημαία της κάθε ομάδας προστατεύεται από τους παίκτες της αναχαιτίζοντας τους αντιπάλους που προσπαθούν να την πιάσουν. Εντός της περιοχής τους οι παίκτες είναι «ασφαλείς», που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αναχαιτιστούν από τους αντίπαλους παίκτες, μόλις όμως περάσουν στην περιοχή της αντίπαλης ομάδας είναι «ευάλωτοι». Οι σημαίες γενικά τοποθετούνται σε εμφανείς θέσεις (σε ορισμένες παραλλαγές η σημαία είναι κρυμμένη) στο πίσω μέρος της περιοχής μιας ομάδας. Σε μια άλλη, πιο δύσκολη εκδοχή του παιχνιδιού, η σημαία είναι κρυμμένη σε ένα μέρος όπου μπορεί μονό να τη δει κανείς από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία.


Φωτογραφίες:

Επιστροφή
Ανδρέας Φλώρος
Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός
& Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διεύθυνση
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πλατεία Ελευθερίας, Παλαιά Ανάκτορα
49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο 26610 87725
Fax 26610 87866
Skype audioguy_gr
Email floros@ionio.gr